حماسه ۷ دی ماه ۱۳۸۸ مسجد حجازی

حماسه ۷ دی ماه ۱۳۸۸ مسجد حجازی

نویسنده: مدیر سایت - 2021/12/29

وقتی خبر رسید اصحاب شمر و یزید روز عاشورا یعنی ۶ دی ماه ۱۳۸۸ توی تهران به پرچم و هئتهای عزاداری بی حرمتی کردند خیلی حال بدی داشتیم .

فردای اون روز یعنی ۷ دی ماه ۱۳۸۸ همه مردم اهواز بصورت خودجوش ریختیم توی خیابان و فریاد زدیم که هیهات منا الذله ….