گزارش برنامه عید قربان

گزارش برنامه عید قربان

نویسنده: مدیر سایت - 2022/08/08

به نام خدا

هم زمان با روز عید سعید عید قربان ، با کمک های مومنین ۵ راس گوسفند ذبح گردید و گوشت آن میان مستمندان تحت پوشش قرارگاه جهادی شهید موسی اسکندری توزیع گردید .

🆔 Rubika.ir/shahideskandarii
🆔 www.pelake130.ir
🆔 gap.im/shahideskandari
🆔 instagram.com/taliedaran.ir
☎️ ۰۹۳۵۷۳۳۱۲۸۰
مدیر کانال و روابط عمومی قرارگاه جهادی