پوستر یادبود شهدای عملیات فتح المبین

پوستر یادبود شهدای عملیات فتح المبین

نویسنده: مدیر سایت - 2023/04/06

پوستر یادبود شهدای عملیات فتح المبین

شهید احمد رشیدپور

شهید محسن غلامی فروشانی

شهید غلامحسین جهان آبادی

شهید محمود رحیمی

شهید محمود برقی

شهید حمید هلالی جولا