شهدای فروردین ماه مسجد حجازی اهواز

شهدای فروردین ماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/09/21

شهدای فروردین ماه مسجد حجازی اهواز

فروردین ۱ محمود رحیمی ۱۳۶۱/۰۱/۰۱ فتح المبین / شوش
۲ سید مهدی آل عمران ۱۳۶۴/۰۱/۰۱ فاو / اروند – والفجر ۸
۳ غلامحسین جهان آبادی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ فتح المبین / شوش
۴ محسن غلامی فروشانی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ فتح المبین / شوش
۵ سید جلال جزایری ۱۳۶۷/۰۱/۰۴ پادگان درویش / والفجر ۱۰
۶ حمید هلالی جولا ۱۳۶۱/۰۱/۰۷ فتح المبین / شوش
۷ محمود برقی ۱۳۶۱/۰۱/۰۹ فتح المبین / شوش
۸ سیروس اصلاحی ۱۳۶۶/۰۱/۱۸ فاو
۹ احمد رشیدپور  ۱۳۶۱/۰۱/۲۰ فتح المبین / شوش
۱۰ قاسم غبیشاوی ۱۳۶۴/۰۱/۲۰ شیراز