شهدای تیر ماه مسجد حجازی اهواز

شهدای تیر ماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/09/21

شهدای تیر ماه مسجد حجازی اهواز

تیر ۳۳ داریوش خدابخشی ۱۳۶۴/۰۴/۱۸ شرهانی
۳۴ محمد حسن زمانی فروشانی ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان / طلائیه
۳۵ حسنعلی نبیان خوزانی ۱۳۶۱/۰۴/۲۵ شلمچه / رمضان
۳۶ محمد علی ملک زاده ۱۳۶۱/۰۴/۲۵ شلمچه / رمضان
۳۷ غلامعلی غریب رضا ۱۳۶۱/۰۴/۲۶ شلمچه / رمضان