شهدای مرداد ماه مسجد حجازی اهواز

شهدای مرداد ماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/09/21

شهدای مرداد ماه مسجد حجازی اهواز

مرداد ۳۸ احمد آصف  ۱۳۶۱/۰۵/۰۵ شلمچه
۳۹ محمود صالحی سلیمی ۱۳۶۶/۰۵/۰۵ فاو
۴۰ ملوک سوزنچی ۱۳۶۶/۰۵/۰۹ مکه
۴۱ مجید یاراحمدی ۱۳۶۶/۰۵/۱۱ فاو
۴۲ عباس سعیداوی ۱۳۶۳/۰۵/۲۰ اندیمشک