شهدای شهریور ماه مسجد حجازی

شهدای شهریور ماه مسجد حجازی

نویسنده: مدیر سایت - 2023/09/21

شهدای شهریور ماه مسجد حجازی

شهریور ۴۳ مصطفی رشیدپور ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ سوریه
۴۴ نعمت الله نوری ۱۳۶۴/۰۶/۲۱  اشنویه / آذربایجان غربی / قادر
۴۵ محمد حسین آلوگردی ۱۳۶۰/۰۶/۲۶ سوسنگرد
۴۶ فرهاد ماهی دریا ۱۳۶۲/۰۶/۲۸ اهواز
۴۷ سید طاهر جزایری ۱۳۶۲/۰۶/۳۱ پاسگاه زید