دیدار با خانواده شهید مصطفی صفری

دیدار با خانواده شهید مصطفی صفری

نویسنده: مدیر سایت - 2023/11/09

دیدار با خانواده شهید مصطفی صفری

هم زمان با جلسه هفتگی قرآن مسجد حجازی ، در طی برنامه که در منزل برادر شهید مصطفی صفری برگزار گردیده بود ، از خانواده آن شهید سرافراز تقدیر و تجلیل به عمل آمد .