شهدای آذر ماه مسجد حجازی

شهدای آذر ماه مسجد حجازی

نویسنده: مدیر سایت - 2023/12/11

شهدای آذر ماه مسجد حجازی

آذر ۶۲ خدیجه ولی زاده ۱۳۹۵/۰۹/۰۵  حله / شهدای اربعین 
۶۳ مهسا مقامیان زاده ۱۳۹۵/۰۹/۰۵  حله / شهدای اربعین 
۶۴ سامی بنی طرفی حسن زاده ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ دهلاویه-بستان / طریق القدس
۶۵ غلامعلی عابدی ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ دهلاویه-بستان / طریق القدس
۶۶  اکبر مراد آبادی ۱۳۶۵/۰۹/۱۵ بمباران هوایی اهواز
۶۷ رضا زائری ۱۳۶۱/۰۹/۲۰ شرهانی
۶۸ رضا حمیدی ۱۳۶۶/۰۹/۲۶   جاده خرمشهر