خبر/ ازدواج آقای گلزار

خبر/ ازدواج آقای گلزار

نویسنده: مدیر سایت - 2016/12/26

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگوییم

و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنیم

آرزومند خوشبختی شما