رزمایش دو روزه گردان ۱۰۸بیت المقدس

رزمایش دو روزه گردان ۱۰۸بیت المقدس

نویسنده: مدیر سایت - 2016/12/29

رزمایش دو روزه گردان ۱۰۸بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج ۸ شهری اهواز

در این رزمایش ، پایگاه بسیج شهید مطهری (ره) بیشترین و کیفی ترین  آمار نیرو رو به لحاظ حضور داشت که مورد تقدیر نیز قرار گرفت .