محفل انصارالمهدی (عج)

محفل انصارالمهدی (عج)

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/04

تصاویر مربوط به محفل انصارالمهدی (عج) در یک ماه گذشته

با حضور : حجج الاسلام مهرانیان ، تقی پور ، استرکی ، کسایی ، مسیح نیا

***

***

***

***

***

گزیده ای از محتوا :

محفل انصارالمهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف):
اختیار، فقط در عالم دنیا وجود دارد
انسان فقط در عالم دنیا اختیار دارد و می تواند آزادانه رفتار کند و عمل کند.

هدف عالم دنیا
هدف عالم دنیا این است که انسان خودش را آماده زندگی در عالم قیامت کند.

هر کس در عالم دنیا بیشتر رشد کرد در عالم قیامت زندگی بهتری خواهد داشت.

انسان می تواند آزاد مطلق باشد؟؟
جواب: خیر

انسان در تولد و مرگ خودش هیچ اختیاری ندارد.
انسان در انتخاب پدرومادر خود هیچ اختیاری ندارد.
اانسان ها در ژنتیک خود هیچ اختیاری ندارندو…

انسان آزاد مطلق نیست بلکه در زندگی اش محدودیت هایی وجود دارد.

انواع محدودیت ها

۱-محدودیت های قابل حل شدن

انسان باید تلاش کند که این محدودیت هارا حل کند.
حل این مشکلات موجب رشد انسان می شود.
مثل:
محدودیت علمی
محدودیت مالی
و…

۲-محدودیت های غیر قابل حل شدن

انسان باید با این محدودیت ها زندگی کند و اگر سختی ای دارد در مقابل سختی صبر پیشه کند.
با رضایت و لبخند با این محدودیت ها بر خورد کند.
صبر و ظرفیت و تحمل خود را افزایش دهد.

انسان بایددر مقابل هر محدودیت رفتار مناسب آن را از خود نشان دهد؛؛
این گونه رفتار کردن موجب رشد انسان می شود.

:آزادی

آزادی به معنا عدم وجود مانع جهت رشد انسان است.
شرط آزاد بودن انسان؛ تسلط بر نفس یا غریزه: خود است.

انسان دو بعد دارد

فطرت
غریزه یا نفس

⚜اگر فطرت انسان آزاد باشد
غریضه محدود می شود.

⚜اگر غریزه آزاد باشد
فطرت انسان محدود می شود.

:جدال سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی

فاوت اصلی بین این دو سب زندگی دقیقادر آزاد گذاشتن فطرت یا غریزه است.
غرب
برای بهتر زندگی کردن باید غریزه خودت را آزاد بگذاری و هر کاری که دلت می خواهد انجام بده.

اسلام
برای بهتر زندگی کردن و آماده شدن برای عالم های بعدی برزخ و قیامت باید غریزه و نفس خودت را محدود کنی و فطرت خودت را آزاد کنی.

سبک زندگی غربی؛ اسارات نفس

کسی که اسیر نفسش باشد طغیان می کند.

قرآن کریم-سوره علق آیه۶و۷

⚜كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ [ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ] ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

⚜أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ

کسی که اسیر غریزه ها و نفس خود باشد این گونه می شود.
اگر حرف حقی را هم بشنود که مخالف نفس و غریزه او است با حق مخالفت می کند.
باید غریزه خود را محدود کنیم زیرا این محدودیت موجب مصونیت و حفظ انسان از گناه و معصیت می شود.

نتیجه ۱

ما در زندگی نیازمند چهارچوب کنترل غریزه هستیم که به دو وسیله می توانیم به آن برسیم:

برنامه دین؛ پای بندی و عمل کردن به دستور های خدا

تقوا؛ خود را در مقابل میل های نفس و غریزه کنترل کنیم

نتیجه ۲

مشکلات زندگی موضوع زندگی کردن هستند.
مانع رشد نیستند زیرا درگیری با مشکلات، فطرت انسان را توسعه می دهد و موجب رشد انسان می شود.