محفل انصارالمهدی (عج)

محفل انصارالمهدی (عج)

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/04

محفل انصارالمهدی (عج)

خلاصه سخنرانی محفل۱۲دی :
حجت الاسلام کسایی

موضوع:
نقش آزادی و محدودیت ها در رشد انسان

هدف زندگی
باید با هدف زندگی خود آشنا باشد و بداند که در چه دنیا و در چه راهی قرار دارد.
اگر هدف زندگی مشخص نشود؛؛ انسان در زندگی دچار پوچی می شود.

پنج عالم :
۱-عالم زر
۲-عالم جنین
۳-عالم دنیا
۴-عالم برزخ
۵-عالم قیامت

هر انسانی این پنج عالم را درک می کند.