پیغام جهادی

پیغام جهادی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/10

ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده، پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می کنیم. اگر ما در بخشهای گوناگون، روحیه جهادی داشته باشیم؛ یعنی کار را برای خدا، با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهیم – نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف- بلاشک این حرکت پیش خواهد رفت