آرزوی رهبر انقلاب که محقق شد…

آرزوی رهبر انقلاب که محقق شد…

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/18
رهبرانقلاب: میبینم آنچه ما در دل داریم و #آرزو ميکنیم و میخواهیم و آرزو میکردیم الحمدالله در دل شما جوانها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به مرحله‌ی عمل رسیده. خب شما جوانید دیگر؛ فرق جوان و پیر همین است…
اینکه من این همه اصرار میکنم آموزش بدهید، بپرورانید، تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ یعنی همین طور این نسلها پی‌درپی، پشت سرهم، دائماً جوان پشت سر جوان، مثل نیروهایی که در جنگ به عنوان ذخیره می‌آیند، یک نیرو میرود صف‌شکنی میکند بعد راه را باز میکند و نیروی بعدی از وسط او عبور میکند و میرود موقعیت را تصرف میکند … در جنگ نظامی اینجوری است.
#جنگ_فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافتهای خیلی بیشتر، با پیچیدگیهای خیلی زیادتر و نیازمند به هوشمندیهای خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ و توپ و اینها نیست اما چیزهای دیگری هست که خیلی مهم است.
الحمدلله شما #جوانها راه افتادید آمدید و کار را شروع کردید. بالاخره ما هم همین حرفها را با شما داريم. ۹۵/۸/۱۹؛ خط‌حزب‌ا…اخبارومطالب‌درباره‌رهبرانقلاب:
http://telegram.me/joinchat/BVJQOTudY71xuff_eM03yg

 

Khat Hezbollah_65_Print_1132677621.pdf 2.3 MB