تصاویر دسته جمعی شهدا و بچه های قدیم مسجد(۷)

تصاویر دسته جمعی شهدا و بچه های قدیم مسجد(۷)

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/19

تصاویر دسته جمعی از شهدا و بچه های قدیم مسجد حجازی اهواز (۷)

تصاویر منتشر نشده از شهید غلامرضا بازاری

 

مطالب مرتبط :

مطالب منتشر نشده از شهید غلامرضا بازاری

شهید غلامرضا بازاری ، شهید بازاری ، تصاویر شهید غلامرضا بازاری