تربیتی / استفاده از روش تغافل (نادیده گرفتن)

تربیتی / استفاده از روش تغافل (نادیده گرفتن)

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/21

استفاده از روش تغافل (نادیده گرفتن)

از موثرترین روش‌های تربیتی در این دوره «روش تغافل» است. یعنی مسائل و مشکلات نوجوان را بزرگ نشان ندهیم که در او ایجاد وحشت نماید و یا او را به لحاظ رفتارهایش دائم باز خواست ننمائیم بلکه نوجوان بایستی همواره در حالت خوف و رجاء باشد. شاید گاهی لازم باشد از خطایش چشم پوشی کنیم تا رویش به رویمان باز نشود. البته گاهی تشخیص آن با هوش و ذکاوت خودتان است.

جهت دریافت تمام سوالات خود پیرامون خانواده و فرزندان خود به کانال خانواده موفق سر بزنید
https://telegram.me/joinchat/C-hPfj2JySR7gl2M8dPt3g