تربیتی / اخلاق

تربیتی / اخلاق

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/26

بپذيريد قرار نيست افراد زندگى من روى نوك پا راه بروند مبادا من ناراحت شوم، من مسئول ناراحتى يا خوشحالى خودم هستم، اگر انتظار دارم بقيه مرا درك كنند مراقب و مواظب من باشند يا مرا خوشحال يا خوشبخت كنند بيشتر اوقات نااميد و عصبانى خواهم بود.

محله اسلامی را باید باهم بسازیم