نشست بصیرتی اعضای حلقات تربیتی

نشست بصیرتی اعضای حلقات تربیتی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/27
نشست بصیرتی اعضای حلقات تربیتی مسجد حجازی با موضوع آسیب های ماهواره با حضور حجت الاسلام کریمی در پایگاه بسیج شهید مطهری (ره)  برگزار گردید .