اولین جلسه هماهنگی اردو جهادی نوروز ۹۶

اولین جلسه هماهنگی اردو جهادی نوروز ۹۶

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/29

اولین جلسه هماهنگی اردو جهادی نوروز ۹۶٫٫با حضور معاونین گروه جهادی..