اولین گردهمایی هماهنگی گروه جهادی

اولین گردهمایی هماهنگی گروه جهادی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/05

اولین گردهمایی هماهنگی گروه جهادی شهید موسی اسکندری

اولین جلسه توجیهی جهادگران گروه جهادی شهیدموسی اسکندری با موضوع اردوی جهادی بهار۹۶در روز شنبه در مسجدحجازی برگزار شد.