در مجلس عزای مادر سادات به سوگ می نشینیم

در مجلس عزای مادر سادات به سوگ می نشینیم

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/06

در مجلس عزای مادر سادات به سوگ می نشینیم

سخنران: آیت الله حیدری
جمعه ۲۲ بهمن | بعد از نماز مغرب و عشاء
مسجد حجازی