تربیتی / هر چقدر سازش با آمریکا بد است ، سازش با همسر خوب است

تربیتی / هر چقدر سازش با آمریکا بد است ، سازش با همسر خوب است

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/07

رهبرانقلاب: در داخل خانواده ، سازش‌کاری حُسن است ، عیب نیست . جزو واجبات است .

هر چقدر سازش با آمریکا ، صهیونیست‌ها و آدم‌های نابکار بد است ، سازش با همسر خوب است . البته سازش با دوستان دیگر هم خوب است . اما از همه سازش‌ها بهتر سازش با همسر است .

انسان باید با همسرش بسازد . با دشمن نه سازش نه تسلیم ؛ اما با همسر ، هم سازش هم تسلیم .