افتخار کوچه ، آبروی محله

افتخار کوچه ، آبروی محله

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/13

افتخار کوچه ، آبروی محله

به استقبال یادواره سرداران و شهدای مسجد حجازی

دومین مراسم یادبود جمعی از شهدای مسجد حجازی

چهارشنبه بعد ازنماز عشاء

خیابان امام شرقی – بین یوسفی و سلطانی – کوچه پارک محله – پ ۷ – منزل نبیان