نفرات برتر امتحانات نوبت اول دبیرستان وابسته

نفرات برتر امتحانات نوبت اول دبیرستان وابسته

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/17

نفرات برتر امتحانات نوبت اول دبیرستان وابسته ای ناب صالحین

نفرات برتر پایه #هفتم در امتحانات نوبت اول:
۱. احمد طباخی ۱۹/۸۶
۱. جواد کوره پز ۱۹/۸۶
۲. بهراد ملک ۱۹/۷۹
۳. آرین غلامپور کوراوند ۱۹/۶۴
۴. مهدی مرادی سبزکوهی ۱۹/۵۷
۴. محمدجواد معنوی نژاد ۱۹/۵۷
۴. آرین نصیری دشتگلی ۱۹/۵۷
۴. رامین رامش ۱۹/۵۷
۵. ماهان کوراوند ۱۹/۳۶
۵. نیما احمدی ۱۹/۳۶

نفرات برتر پایه #هشتم در امتحانات نوبت اول:
۱. امیر رضا ممبینی ۲۰
۲. رضا محمدی ۱۹/۹۳
۳. امیر محمد تهرانی ۱۹/۴۳
۳. مهدی علی نژاد ۱۹/۴۳
۳. دانیال رستگارنژاد ۱۹/۴۳
۴. دانیال کریمی ۱۹/۳۶
۴. نوروز سنجابی ۱۹/۳۶
۵. محمدامین حسینی مجد ۱۹/۲۸
۶. سیدعلی شریفی ۱۹/۲۱
۶. ارسلان زاد اسکندر ۱۹/۲۱

نفرات برتر پایه #نهم در امتحانات نوبت اول:
۱. امیرعباس جلودار ۱۹/۸۶
۱. مهدی مشهدی ۱۹/۸۶
۲. شاهین شمس ۱۹/۷۱
۳. خالد عبادات ۱۹/۶۴
۳. سعید طهماسبی ۱۹/۶۴
۴. سهیل انجیل زاده ۱۹/۵۰
۵. مهرداد خوشبخت ۱۹/۳۶
۶. محمد مصطفی مهدی پور ۱۹/۲۹
۶. امیرحسین سعادت ۱۹/۲۹
۶. علی تاملی ۱۹/۲۹

اسامی فوق فقط ۱۰ نفر اول هرپایه هستند

دبیرستان وابسته استعدادهای ناب صالحین
@nab_salehin