افتخار کوچه ، آبروی محله

افتخار کوچه ، آبروی محله

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/18

افتخار کوچه ، آبروی محله

به استقبال یادواره سرداران و شهدای مسجد حجازی

سومین مراسم یادبود جمعی از شهدای مسجد حجازی

چهارشنبه بعد از نماز عشاء

بین کمپانی و سلطانی – نبش فرعی اول – پ ۱۴ – منزل ملک زاده