تربیتی / ستایش کودک

تربیتی / ستایش کودک

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/23

هیچ‌گاه ستایش و دوست داشتن کودک را منوط بر کسب نتیجه نکنید ؛
در این‌ صورت کودک احساس می‌کند تا وقتی موفقیت نهایی را کسب نکند ، از اعتبارش نزد شما کاسته می‌شود .