تربیتی / مهربان تر از همه عالم

تربیتی / مهربان تر از همه عالم

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/24

رهبرانقلاب: در این عقدی که ما میخوانیم، در حقیقت دو طرف بیگانه از هم را با همین چندکلمه، با یکدیگر متصل میکنیم،‌ بطوری که از همه‌ی عالم به هم محرمتر و مهربانتر میشوند