ایستگاه صلواتی و اجرای گروه سرود

ایستگاه صلواتی و اجرای گروه سرود

نویسنده: مدیر سایت - 2015/09/11

برنامه اجرای گروه سرود بچه های بهشت در خیابان از جمله ابداعات و یا به قولی نوآوری هایی هست که هم در راستای طرح بچه های بهشت و هم طرح محله اسلامی صورت می گیرد .

دوستان عزیز ما مدتها تلاش می کنند و گروه ، سرودی رو آماده می کنه و در مناسبتها و اعیاد ، در برنامه ها و یا درب مسجد اجرا می کنند .

istgahe salavati daheh keramat 94-1-3

istgahe salavati daheh keramat 94-1-4

istgahe salavati daheh keramat 94-1-1

istgahe salavati daheh keramat 94-1-2