پیغام جهادی

پیغام جهادی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/25

اقدام جهادی به معنای خسته نشدن در مقابل سختیها و موانع و ایمان به مسیر و حرکت بر اساس فکر و منطق است