گزارش و تصاویر اردوی سه روزه بچه های بهشت

گزارش و تصاویر اردوی سه روزه بچه های بهشت

نویسنده: مدیر سایت - 2015/09/14

پس از سپری شدن بخش نسبتا قابل توجهی از فصل تابستان و گذراندن برنامه ها و دوره های مختلف ، اردوی سه روزه ی تفریحی-سیاحتی ، به جهت ایجاد فضای نشاط و تفریح و در راستای اهداف آموزشی ، ویژه ی اعضای طرح بچه های بهشت برگزار گردید .

لازم به ذکر است که اردوی طرح بچه های بهشت مسجد حجازی به مقصد امام زاده عبدالله از شنبه ۱۴ شهریور ماه به مدت سه روز برگزار گردید .

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-1

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-7

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-6

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-5

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-4

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-3

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-2

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-13

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-12

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-11

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-10

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-9

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-8

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-14

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-15

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-16

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-17

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-18

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-19

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-25

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-24

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-23

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-22

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-21

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-20

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-26

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-27

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-28

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-29

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-30

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-31

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-37

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-36

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-35

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-34

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-33

orduye bachehaye behesht masjed hejazi 6-94-32