تربیتی / ده ویروس کلامی در پرورش فرزندان

تربیتی / ده ویروس کلامی در پرورش فرزندان

نویسنده: مدیر سایت - 2017/03/25

در پرورش فرزندانمان ده ویروس کلامی علاقه آنان به درس را کم

و عدم تمرکز و لجبازی روانی را زیاد میکند:

۱. نصیحت تکراری ۲. تذکر مداوم ۳. سرزنش ۴. منت گذاشتن ۵. مقایسه کردن

۶. جر و بحث کردن ۷. برچسب منفی ‌زدن ۸. پیش بینی منفی (نفوس بد)

۹. گله و شکایت مداوم ۱۰. متهم کردن

این ده ویروس اگر با درس همراه شوند «چه توسط والدین و چه توسط دبیر و مشاور»

تضعیف کننده علاقه و انگیزه اند.

 

مریم جنتی – روانشناس

برگرفته از www.Morabbee.ir