# حرام شرعی و قانونی

# حرام شرعی و قانونی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/03/25

وقتی در اردوی #راهیان_نور تویوتاهای ژاپنی جلوی چشم جوان رژه می روند و برنج خارجی جلویش می گذارند و راویان و مسئولان کاروان گوشی اپل و سامسونگ بدست می گیرند… چه باید کرد؟

منبع : تاملات روزانه محمد مهدی سالاری در حوزه فرهنگ عمومی

***