جلسه هفتگی قرآن مسجد حجازی

جلسه هفتگی قرآن مسجد حجازی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/03/29

جلسه هفتگی قرآن مسجد حجازی

به لطف الهی دومین جلسه از جلسه هفتگی قرآن مسجد حجازی ، امشب چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ در مسجد حجازی برگزار گردید .

جلسه قرآن هفتگی مسجد با ۱۵ سال سابقه