اولین جلسه با والدین در سال ۹۶

اولین جلسه با والدین در سال ۹۶

نویسنده: مدیر سایت - 2017/04/22

همایش والدین

به منظور رشد و هماهنگی بیشتر با والدین متربیان با توجه به ایام پیش رو ، ضرورت دیده شد که اولین گردهمایی با حضور والدین متربیان برگزار گردد . در این همایش حجت الاسلام سید طاهر جزایری مدیر دبیرستان استعدادهای ناب صالحین با موضوع ایام امتحانات و حجت الاسلام حیدرآزاد پیرامون موضوع رفاه طلبی فرزندان و اعلام برنامه دوره تابستانه برای مقاطع چهارم ابتدایی تا دهم صحبت نمودند .