همایش والدین مسجد حجازی

همایش والدین مسجد حجازی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/06/22

همایش والدین مسجد حجازی با موضوع نقش مسجد در تربیت فرزندان

از ابتکارات جالب جلسه این بود که سرگروهها بعد از تمام جلسه ، هر کدام درمحیطی مشاوره ای در کنار خانواده ها نشستند تا سوالات خاص والدین را پاسخ دهند.