برنامه ایستگاه افطاری ساده در شش نقطه محله

برنامه ایستگاه افطاری ساده در شش نقطه محله

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/08

برنامه ایستگاه افطاری ساده در شش نقطه محله

در راستای اجرای طرح محله ی اسلامی ، امسال مسجد حجازی اهواز در ماه مبارک رمضان در زمان افطار در روزهای مختلف در شش نقطه محله سلطانی و یوسفی ایستگاه صلواتی افطاری ساده برگزار نمود .