جهادگر سیاسی

جهادگر سیاسی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/06/23

دوره ی اول اردوی جهادی تبلیغی ،گروه جهادی شهید موسی اسکندری با حضور طلاب و دانشجویان مسجدحجازی در مناطق حاشیه ای اندیکا برگزار شد .