پوستر شهدای مدافع حرم مسجد حجازی اهواز

پوستر شهدای مدافع حرم مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/10

پوستر شهدای مدافع حرم مسجد حجازی اهواز

تقدیم به شهیدان حاج مصطفی رشیدپور و حمید قنادپور

***

اولین شهید مدافع حرم مسجد حجازی اهواز ، شهید مصطفی رشید پور

دریافت سایز اصلی :       DOWNLOAD

***

دومین شهید مدافع حرم مسجد حجازی اهواز ، شهید حمید قناد پور

دریافت سایز اصلی :       DOWNLOAD

***