نشست صمیمی با حضور فرمانده کلانتری ۲۵

نشست صمیمی با حضور فرمانده کلانتری ۲۵

نویسنده: مدیر سایت - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

نشست صمیمی با حضور فرمانده کلانتری ۲۵درخصوص مسائل امنیتی منطقه