نشست صمیمی با حضور فرمانده کلانتری ۲۵

نشست صمیمی با حضور فرمانده کلانتری ۲۵

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/11

نشست صمیمی با حضور فرمانده کلانتری ۲۵درخصوص مسائل امنیتی منطقه