قاب خاطرات/ اردوی مشهد سال ۱۳۹۱

قاب خاطرات/ اردوی مشهد سال ۱۳۹۱

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

اردوی مشهد مقدس سال ۹۱ – مسجد حجازی

 هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز – پایگاه بسیج شهید مطهری (ره)