نفرات برتر دوره نخبگان آینده ساز

نفرات برتر دوره نخبگان آینده ساز

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/21

اختتامیه ی دوره ی نخبگان آینده ساز مدرسه ی استعدادهای ناب صالحین که توسط کادر تربیتی مسجد حجازی و زیر نظر مسئول تربیت و آموزش پایگاه بسیج شهید مطهری (ره) اجرا گردید .

نفر اول : آقای دانیال رستگار نژاد

***

نفر دوم : آقای دانیال کریمی

***

نفر سوم : آقای بهراد ملک

***

عکس دسته جمعی