قاب خاطرات/ اردوی مشهد سال ۱۳۹۳

قاب خاطرات/ اردوی مشهد سال ۱۳۹۳

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

اردوی مشهد مقدس سال ۹۳ – مسجد حجازی

 هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز – پایگاه بسیج شهید مطهری (ره)