تربیتی/ روش گوش دادن به کودک!

تربیتی/ روش گوش دادن به کودک!

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/24
* با سخنان کودک همدردی کنید. برای مثال «چه بد! منم جات بودم نارااحت می شدم.»

* به زبان رفتار کودک گوش دهید؛ چند دقیقه خود را جای کودک بگذارید؛ بکوشیدهدف او را از بروز چنین رفتارهایی بفهمید.

هر روز، زمانی را در اختیار کودک بگذارید تا از احساساتش در طول رخدادهای روزانهٔ زندگی برای شما بگوید.

*  بین سخنان کودک نپرید.

با نگاه کردن به کودک و همراهی احساسی با او تمام توجه تان را به حرفهایش نشان دهید.

*  از پرسش های متنوع برای افزایش اعتماد به نفس کودک و به حرف کشیدن او استفاده کنید. برای مثال «بعدش چی شد؟»

*  برخی از جمله های کودک را تفسیر و یا تکرار کنید. میتوانید درخواست کنید که منظورش را بیشتر توضیح دهد.

از تکرار زیاد روش های بالا در هنگام گوش دادن بپرهیزید.

خود را از شنیدن حرفهای او خوشحال نشان دهید. برای مثال بگویید «متشکرم که دربارهٔ این موضوع با من صحبت کردی.»

منبع : کانال ادامه من     http://Telegram.me/joinchat/AAAAAEPn4zCo9FUS4FiUUg