قاب خاطرات / اردوی مشهد سال ۱۳۹۴

قاب خاطرات / اردوی مشهد سال ۱۳۹۴

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

اردوی مشهد مقدس سال ۹۴ – مسجد حجازی

 هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز – پایگاه بسیج شهید مطهری (ره)