چگونه پاداش بدهیم؟

چگونه پاداش بدهیم؟

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/28

چگونه پاداش بدهیم؟

 

پاداش مناسب، به کودک برای تکرار رفتار درست انگیزه می دهد.

* کارهای درست جدید کودک را بلافاصله پاداش دهید.

* به هر رفتار خوب یک امتیاز دهید و بگویید «اگرده امتیاز بگیری، فلان جایزه پاداش توست».

* با پیشرفت کودک، شرایط دریافت پاداش را سخت تر کنید.

* پس از تثبیت رفتار جدید، فاصله میان پاداشها را طولانی و طولانی تر کنید تا در نهایت، آن رفتار تبدیل به یک عادت شود.

* بهتر است نوع پاداش را بر اساس تمایلات منطقی کودک تنظیم کنید. از کودک بپرسید «اگر بتوانی سه آرزو بکنی، چه می خواهی؟» یا «اگر به اندازهٔ … پول داشتی، چه می کردی؟»

* پاداش ها را متنوع کنید تا همیشه جاذبه داشته باشند.

* هرگز به پاداشی که از عهدهٔ انجامش برنمی آیید قول ندهید.

* خوش قول باشید و خیلی زود پاداش وعده داده شده را بدهید. تدقیقاً به کودک بگویید که برای دریافت پاداش چه باید بکند؛ نگویید «مسئولیت پذیر باش»، بگویید «لطفا صبحها خودت رختخوابت را جمع کن».

منبع: گل های خانه خوبان

http://Telegram.me/joinchat/AAAAAEPn4zCo9FUS4FiUUg