قاب خاطرات / اردوی مشهد سال ۱۳۹۵

قاب خاطرات / اردوی مشهد سال ۱۳۹۵

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/31

بسم الله الرحمن الرحیم

اردوی مشهد مقدس سال ۹۵ – مسجد حجازی

 هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز – پایگاه بسیج شهید مطهری (ره)