سومین جلسه همایش والدین در سال ۹۶

سومین جلسه همایش والدین در سال ۹۶

نویسنده: مدیر سایت - 2017/08/09

سومین جلسه همایش والدین در سال ۹۶

زمان : پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۸

مکان : موسسه طلیعه داران ظهور

موضوع : نقش تلفن همراه در زندگی فرزندان