اردوی تفریحی طرح شهید بهشتی

اردوی تفریحی طرح شهید بهشتی

نویسنده: مدیر سایت - ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

اردوی تفریحی طرح شهید بهشتی

اردوی نیم روزه ی طلاب و دانشجویان به مقصد مال آقا در روز یکشنبه برگزار گردید .