تصاویری از مناطق زلزله زده کرمانشاه به روایت گروه جهادی شهید اسکندری

تصاویری از مناطق زلزله زده کرمانشاه به روایت گروه جهادی شهید اسکندری

نویسنده: مدیر سایت - ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

تصاویری از مناطق زلزله زده کرمانشاه به روایت گروه جهادی شهید موسی اسکندری